برج روشنایی 24متری

فرودگاه شاهرود
برج روشنایی 24 متری

برج های نوری، مناسب ترین راهکار برای تأمین نور یکنواخت عمومی فضاهای وسیع می باشند. تأمین روشنایی بخشی از محوطه فرودگاه شاهرود به وسیله برج های نوری 24 متری و با استفاده از پرژکتورهای 100 وات LED و لنزهای نامتقارن صورت گرفته است.

استفاده از لنزهای نامتقارن موجب شده تا پروژکتورها با زاویه نصب صفر درجه ضمن به حداقل رساندن میزان خیرگی، با بهره گیری حداکثری از نور خروجی پروژکتورها و بدون اتلاف نور در زوایای نامطلوب، نور مورد نیاز در محوطه را با حداکثر یکنواختی تأمین کنند.

برج های نوری اجرا شده در این پروژه دارای سبد متحرک با موتور و میکروسوئیچ قفل کننده می باشند که موجب سهولت تعمیر و نگهداری با کمترین هزینه و بدون نیاز به جرثقیل میشود.

مشخصات فنی تجهیزات پروژه