اپرون فرودگاه بندرعباس

طراحی روشنایی اپرون فرودگاه بندرعباس با همکاری شرکت LEDiL و مطابق با استانداردهای Annex14 ICAO و SOW اداره کل تجهیزات و تسهیلات فرودگاهی انجام گرفت.

در ساخت چراغ های این دکل روشنایی از LED های NICHIA ساخت ژاپن و لنزهای مدرن اسیمتریک LEDiL ساخت فنلاند بهره گرفته شد که موجب شده خیرگی در دید خلبان در زمان حرکت در اپرون و پارک تا حد مطلوبی برطرف گردد.

همچنین سازه نگهدارنده چراغ ها با توجه به شرایط خاص نصب چراغ ها (زاویه صفر)، طراحی و ساخته شد و به وسیله دو جفت کلمپ به دکل متصل گردید که موجب می شود به راحتی قابل باز و بسته شدن داشته باشد.