شرکت سریر صنعت تجارت ماهان در سال 1394 در تهران ثبت شد و در زمینه روشنایی عمومی (چراغهای خیابانی و برج های نوری) و نورپردازی حرفه ای فعال می باشد. از همان سال، این شرکت فعالیت های خود را در زمینه تخصصی روشنایی فرودگاهی متمرکز نمود و موفق شد با مطالعه استانداردهای فرودگاهی و همکاری…