روشنایی استاندارد سالن ترمینال خروجی بندرعباس براساس پیشنهاد شرکت سریرماهان و با توجه به وضعیت بحرانی فعلی آن در دستور کار پروژه بهسازی فرودگاه قرار گرفت.

طراحی انجام شده برای این پروژه با توجه به حساسیت های  بالای این فضاهای خدماتی و با همکاری شرکت LEDIL فنلاند انجام شد. از جمله موارد ویژه در این طراحی، کمترین خیرگی، بیشترین یکنواختی نور و بالاترین بهره نوری (استفاده بهینه نور) می باشد.

طراحی نورپردازی مجتمع تجاری کیان

طراحی نورپردازی میدان سرداران شهر ساوه

طراحی نورپردازی نمای مجتمع مسکونی

طراحی نورپردازی نما ویلای شخصی