پروژه های روشنایی عمومی و ساختمانی

مسجد آل یاسین

شهرک صنعتی ساوه

فضای سبز برج N2 (تهران)

لابی برج N2 (تهران)

رستوران دلیگون (تهران)

مجتمع تجاری کیان (کرج)

مجتمع پزشکان طبیب (بوشهر)