برج مراقبت فرودگاه جزیره ابوموسی بلندترین بنای این جزیره منحصر به فرد می باشد و نورپردازی آن در شب، از بیشتر نقاط جزیره قابل رؤیت است. با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره در خلیج فارس، طرح پرچم ایران به بهترین شکل ممکن روی بدنه این برج اجرا گردید.

طراحی و محاسبات نرم افزاری نور پردازی، پیش از اجرا و انتخاب اصولی پخش نورهای متناسب با سطوح و ارتفاع نصب، موجب اجرای طرحی با بالاترین دقت، کمترین اتلاف نور و مصرف انرژی بهینه در این پروژه گردید.

کلیه چراغ های مورد استفاده در پروژه IP65 و متناسب با شرایط جوی خاص جزیره ابوموسی بوده و درعین حال، جایگذاری مناسب چراغ ها در راستای عدم ایجاد آلودگی بصری در طول روز، کمترین آسیبی به جلوه برج وارد نکرده است.

با اتکا به استفاده از قطعات معتبرترین نام های صنعت روشنایی جهان، چراغ های استفاده شده در این پروژه دارای 5 سال گارانتی می باشند.