نورپردازی نمای برج مراقبت فرودگاه یاسوج در سال ۱۳۹۴ که درحال حاضر نیز فعال می باشد.