شرکت سریر صنعت تجارت ماهان در سال 1394 در تهران ثبت شد و در زمینه روشنایی عمومی (چراغهای خیابانی و برج های نوری) و نورپردازی حرفه ای فعال می باشد.

از همان سال، این شرکت فعالیت های خود را در زمینه تخصصی روشنایی فرودگاهی متمرکز نمود و موفق شد با مطالعه استانداردهای فرودگاهی و همکاری با شرکت های برتر در زمینه تأمین قطعات و مهندسی روشنایی، طرح های مناسب با فضاهای فرودگاهی تهیه و اجرا نماید.

در این زمینه تاکنون این شرکت در بخش های مختلف ذیل در فضاهای فرودگاهی فعالیت نموده است:

  • نورپردازی نمای برج مراقبت
  • روشنایی داخلی و محوطه ایستگاه ایمنی زمینی
  • شبکه روشنایی بلوار اصلی
  • برج های روشنایی تمام جهت 18 تا 24 متری
  • روشنایی داخلی کابین برج مراقبت (اصلاح میدان دید کنترلرها)
  • روشنایی محوطه سایت رادار
  • طراحی و محاسبات روشنایی سالن ترمینال و ترانزیت