طراحی و اجرای کامل برج های نوری ویژه محوطه فرودگاهی در فرودگاه بین المللی شاهرود
استفاده از لنزهای حرفه ای اسیمتریک به منظور حذف خیرگی در ایرساید
استفاده از بهترین تجهیزات روز دنیا و ارائه گارانتی پنج ساله
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد دو دستگاه