چراغ هیبریدی (دو منظوره) دانلایت با تمرکز نوری

مدل 2×2 و 4×1