اصلاح میدان دید فردگاه مهرآباد

تکمیل دکوراسیون کابین برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد شامل بازسازی سقف، ستونها و دیواره‌ها با رعایت الزامات استانداردهای فرودگاهی
این طرح دارای ویژگی‌های خاص در طراحی، انتخاب متریال و اجرا بوده که در حذف انعکاس نور و اکوی صدا کمک شایانی نموده و مورد تایید کارشناسان فرودگاه مهرآباد قرار گرفته
icao Annex14
Doc.9426

اجرا و بهره برداری از سیستم هوشمند کنترلی.
برای نخستین بار در کشور هوشمند سازی روشنایی، اینترکام و ایرکاندیشن در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
همه این امکانات از طریق یک پنل هفت اینچ قابل دسترسی هستند که به سرعت عمل کنترلر مراقبت پرواز و عدم اشغال فضای اضافی برروی کنسول ها کمک کرده است.