اصلاح میدان دید فرودگاه بین المللی زاهدان

تکمیل دکوراسیون کابین برج مراقبت پرواز شامل بازسازی سقف، ستونها و دیواره‌ها با رعایت الزامات استانداردهای فرودگاهیاین طرح دارای ویژگی‌های خاص در طراحی، انتخاب متریال و اجرا بوده که در حذف انعکاس نور و اکوی صدا کمک شایانی نموده و مورد تایید کارشناسان فرودگاهی قرار گرفته است.

اجرای موفق پروژه اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه زاهدان بر اساس استانداردهای فرودگاهی
همچنین تنظیم شدت نورها هوشمندسازی شده است.