تأییدیه محصولات

– چراغ هیبریدی (دو منظوره) دانلایت با تمرکز نوری (2×2 و 1×4)

همچنین درخواست این شرکت جهت دریافت گواهینامه تأیید محصول (Type Approval Certificate) با موضوع چراغ های ذیل به مؤسسه رده بندی ایرانیان ارائه شده و هم اکنون در مراحل بررسی مستندات می باشد

– چراغ خیابانی 100 تا 200 وات