پروژه های ساختمانی

 

مجتمع مسکونی (امیرآباد تهران)

رستوران دلیگون (تهران)

میدان سرداران (ساوه)

مجتمع تجاری کیان (کرج)

ویلای شخصی (کرج)

برج های دوقلو کوثر (همدان)