اپروچ فرودگاه مهرآباد


طراحی، تولید و نصب پنل‌های روشنایی نسل جدید ویژه مراکز کنترل در واحد رادار تقرب (اپروچ) فرودگاه مهرآباد و هوشمند سازی به وسیله کلیدهای لمسی


این پنل ها با بهره‌گیری از لنزهای خاص تولید شرکت لدیل، روشنایی محیط را با کمترین توان مصرفی و بدون ایجاد خیرگی یا نور مزاحم برای کنترلر، تأمین می‌کنند

همچنین به منظور بهره وری بیشتر، سیستم کنترل مرکزی روشنایی این واحد با کابین برج مراقبت که در سال گذشته توسط این شرکت طراحی و اجرا شده بود یکپارچه شد.