برج مراقبت یاسوج

فرودگاه یاسوج در سال 1394 به عنوان اولین فرودگاه کشور نسبت به نورپردازی نمای برج مراقبت زیبای خود که به تازگی در آن زمان به بهره برداری رسیده بود، اقدام نمود. این بنا به فاصله 5 کیلومتری از شهر یاسوج و در منطقه ای وسیع قرار دارد. به همین دلیل نماد خاصی برای آن بخش از ورودی شهر (جاده اصفهان) محسوب می شود.